گوهران گستر چه نوع محصوالتی تولید می کند؟

فیلترهای متخلخل مختلف از 1 تا 200 میکرون در اندازه و اشکال مختلف

فیلترهای متخلخل گوهران گستر چه کاربردی دارند؟

هرجای که نیاز به جداسازی مایع از مایع، مایع از جامد، مایع از گاز، یا جامد از گاز باشد می توان از فیلترهای متخلخل گوهران گستر استفاده کرد

فیلترهای متخلخل گوهران گستر در چه صنایعی کاربرد دارد؟

تقریبا در بیشتر صنایع از این فیلترها استفاده می شود، صنایع تجهیزات پزشکی، داروسازی، نفت و گاز، تصفیه آب، لبنی، شیمیایی و….